Adopce na dálku

Školní parlament a třída VI. B pod vedením pana učitele Lišky zorganizovaly adopci na dálku. Naše škola adoptovala osmiletého chlapce jménem Mohamed Diallo z afrického státu Guinea.

Adopci jsme zahájili zaplacením školného 7500,- korun na jeden školní rok. Peníze vybrali od dětí třídní učitelé po vyhlášení akce.

Doufáme, že budeme moci v podpoře tohoto chlapce pokračovat i v dalších letech prostřednictvím různých dobročinných akcí. Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří svými finančními příspěvky adopci umožnili.

Bližší informace o chlapci si můžete přečíst zde.