Český den proti rakovině

Ve středu 15.5. se této akce zúčastníme už podruhé. Budeme nabízet kytičky ve škole a poté venku na Lesné a v Králově poli.

 

Ukliďme svět, ukliďme Česko

V úterý 23.4. jsme uklízeli Lesnou a okolí.

 

Rozhovory se zástupci školního parlamentu

 

Co je to školní parlament?

Školní parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jim podíl na chodu školy.

Na naší škole byl školní parlament založen ve školním  roce 2013/2014. Dva zástupci ze čtvrtých až devátých tříd jsou voleni každé dva roky. Dvakrát za měsíc se setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití.

Zástupci parlamentu se podílejí na organizaci různých školních akcí, jako jsou například Halloween, vánoční jarmark, týden barev nebo županový den. Pravidelně se zapojujejme do projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Třídy, které mají zastoupení v parlamentu, uklízejí Lesnou a její okolí. Letos jsme se také poprvé zúčastnili Českého dne proti rakovině.

Před čtyřmi lety adoptoval školní parlament chlapce Mohameda Dialla z Guiney v Africe a platí mu školné z výtěžku z vánočního jarmarku. Také se podařilo navázat spolupráci s Městským parlamentem dětí a mládeže, jejichž zasedání navštěvují zástupci našeho školního parlamentu.

Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Je nejen prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, ale  napomáhá i spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Je funkčním školním orgánem, který spolupracuje s vedením školy, s učiteli i žáky.

 

 

 

 


 

 

Novinky

Další zasedání

25.12.2017 13:56
Další zasedání proběhne v úterý 4.6. v 14.00 v jazykové učebně.